Aluminium bidonhouder, met op drie plaatsen de voor aluminium typische scheuren vanuit de lasrups. Levensduur van de houder was minder dan 200 km!

Alloy bottlecage, with three -typical for aluminium- cracks initiated in the weld. This bottlecage lasted less than 200 km's!