Bestellen
 

Deze website doet het zonder .
 

Ik ben namelijk lui, krijg zo geen ruzie met Amerikanen (aansprakelijkheidsverzekering) of Nigerianen (van wie was die creditkaart ook al weer?) , Indonesiers (Nee, ik kan niet drie winterbeurten opsturen) en kan in een mailtje ook beter uitleggen of zaken op voorraad liggen of niet,  makkelijker nagaan of onderdelen te combineren zijn en passen, en of je niet iets vitaals vergeet.

Bovendien zijn veel Hebbedingen en de Son naafdynamo's ook gewoon via de fietsenmaker leverbaar. Staat je eigen fietsenmaker er nog niet tussen dan kun je altijd proberen hem te overreden, want ook kleine orders verzorgen wij graag en onbureaucratisch.

Woon je echter in een witte vlek op de M-Gineering kaart, en schiet een bezoek aan je fietsenmaker ook niet op? De postbode en de vrachtautootjes van de GLS komen overal. Stuur dan een mailtje met de wensen en het verzendadres! naar:

Email: 

Bestelcondities


Hoe snel gaat het? porteur

Afhalen

Spullen kun je natuurlijk ook eerst komen bekijken en afhalen in Kiel Windeweer. Een afspraak is wel practisch om te voorkomen dat ik niet ook denk dat het een prachtige dag is om te gaan fietsen. En een pin-automaat heb ik ook niet

Kleine lettertjes

Leveringsvoorwaarden:
1) Eigendomsvoorbehoud: Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom tot ze volledig zijn betaald.
2) Deelleveringen: Het kan voorkomen dat bestellingen in gedeelten uitgeleverd worden. Deelleveringen worden zelfstan-dig gefactureerd.
3) Gebreken\klachten: Manco's en zichtbare gebreken schriftelijk melden binnen 8 dagen na levering
4) Retourzendingen: Retourzendingen alleen in overleg 
5) Betaling: Tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Partikuliere bestellingen  in principe bij vooruitbetaling
6) Incasso: Bij ingebreke blijven komen alle redelijk te maken kosten voor incasso en gerechtelijke procedures voor kosten koper. Ook kan de wettelijke rente worden gevorderd.

print deze pagina